OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE PRVE GODINE GOŽS

Ispit iz predmeta Ekohidrologija održaće se 06. septembra 2017. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Fakulteta u Vojvođanskoj 1.