OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE PRVE GODINE MASTER AKADEMSKIH STUDIJA GOŽS

Sastanak studenata prve godine master akademskih studija Geoprostorne osnove životne sredine, upisanih školske 2015/16. godine, održaće se u utorak 10. novembra u 15 časova u prostorijama Geografskog fakulteta u Zemunu, Vojvođanska br. 1.