OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE PRVE GODINE MASTER STUDIJA DEMOGRAFIJE

Sastanak studenata prve godine master studija Demografije, upisanih školske 2015/16. godine, održaće se u petak 13. novembra 2015.god. u 10 časova u prostorijama Geografskog fakulteta u Jagićevoj ulici.