OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE PRVE GODINE MASTER STUDIJA GEOGRAFIJE

Sastanak studenata prve godine master studija Geografija, upisanih školske 2015/16. godine, održaće se 18. novembra 2015. god. u 10 časova u prostorijama Geografskog fakulteta na Studentskom trgu.