Obaveštenje za studente prve godine master studija na smeru Demografija

U sredu 04. 03. 2015. godine u prostorijama fakulteta u Jagićevoj ulici, održaće se uvodna predavanja kod predmetnih profesora prema sledećem rasporedu:

POLITIKE O STANOVNIŠTVU I PERSPEKTIVE, 13-14h
STANOVNIŠTVO-FAKTOR REGIONALIZACIJE,  14-15h
STANOVNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ, 15-16 h