Obaveštenje za studente prve godine master studija na smeru Geografija

Uvodna predavanja  kod predmetnih profesora održaće se prema sledećem rasporedu, u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu:

NASTAVNE STRATEGIJE U IZUČAVANjU GEOGRAFIJE – 02.03.2015 u 12h
TERITORIJALNI SISTEMI I MODELI U SOCIOEKONOMSKOJ GEOGRAFIJI – 05.03.2015. u 13h
KARAKTERISTIČNE REGIJE SVETA – 04.03.2015. u 12h
KARTOGRAFSKO MODELOVANjE – 05.03.2015. u 16h