Obaveštenje za studente prve godine master studija na smeru Prostorno planiranje

Uvodni čas održaće se 27. februara sa početkom u 15h u prostorijama fakulteta u Jagićevoj ulici.