OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE PRVE GODINE MASTER STUDIJA PROSTORNOG PLANIRANjA

Sastanak studenata prve godine master studija Prostornog planiranja, upisanih školske 2015/16. godine, održaće se u petak 13. novembra 2015.god. u 14 časova u prostorijama Geografskog fakulteta u Jagićevoj ulici.