OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE PRVE GODINE PROSTORNOG PLANIRANjA

Obaveštavaju se studenti prve godine smera Prostorno planiranje, koji su odabrali izborni predmet – Ekonomska geografija, da će sastanak sa predmetnim nastavnikom doc. dr Mikicom Sibinovićem, biti održan u petak 09. marta 2018. godine sa početkom u 13:00 časova u prostorijama Fakulteta u Vojvođanskoj 1 (učionica br. 3).