OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE PRVE GODINE TURIZMOLOGIJE

Ispit iz predmeta Fizička geografija održaće se 02. septembra 2017. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III.