OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE PRVE I TREĆE GODINE OSNOVNIH STUDIJA – OBAVEZNI SISTEMATSKI PREGLED

Obavezni preventivni pregledi studenata koji su upisali prvu ili treću godinu studija („Službeni glasnik RS“ br. 1/2015) školske 2015/2016 godine obaviće se u prostorijama Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd, Krunska 57, preventivni deo Službe opšte medicine, prvi sprat, soba 110 u periodu od 04.02. do 26.02.2016. godine.
Raspored ovabljanja sistematskog predmeta za studente prve godine studija
Raspored ovabljanja sistematskog predmeta za studente treće godine studija
Preventivni pregledi se ne obavljaju 15.02.2016 i 16.02.2016.
Prilikom dolaska na pregled studenti su obavezni da ponesu indeks i overenu zdravstvenu knjižicu.

Napomena:

Sistematski pregled je obavezan za sve studente, bez obzira na način finansiranja.
Studenti preko 26 godina nisu u obavezi da izvrše sistematske preglede.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata
Služba Opšte medicine