Obaveštenje za studente prve i treće godine studija Geografskog fakulteta

Obavezni preventivni pregledi studenata koji su upisali prvu ili treću godinu studija („Službeni glasnik RS“ br. 1/2015) školske 2016/2017 godine obaviće se u prostorijama Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Beograd, Krunska 57, preventivni deo Službe opšte medicine, prvi sprat, soba 110.

 U periodu od 30.01. do 24.02.2017. godine

Prva godina studija 01.02.- 09.02.2017. god.

Treća godina studija 10.02.-24.02.2017. god.

Preventivni pregledi se ne obavljaju 15.02.2017. god. i 16.02.2017. god.

Prilikom dolaska na  pregled studenti su obavezni da ponesu indeks i overenu zdravstvenu knjižicu.

Raspored [pdf]

Napomena:

Sistematski pregled je obavezan za sve studente, bez obzira na način finansiranja, samo studenti preko 26 godina nisu u obavezi da izvrše sistematske preglede.

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata

Služba Opšte medicine