Obaveštenje za studente starijih generacija na studijskom programu Geografija

Kolokvijumi iz predmeta Regionalna geografija sveta 1, Regionalna geografija sveta 2 i Turistička geografija sveta (studijski program geografija) za studente starijih generacija biće održan 2. marta u Zemunu, sa početkom u 12:30 časova.