Obaveštenje za studente starijih generacija na studijskom programu Geografija – popravni kolokvijum Regionalna geografija sveta 2

Popravni kolokvijum iz predmeta Regionalna geografija sveta 2 za studente starijih generacija biće održan 20. aprila u Zemunu, sa početkom u 14 časova.