OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE TREĆE GODINE DEMOGRAFIJE

Uvodno predavanje iz izbornog predmeta Globalizacija i integracije u svetu biće održano u četvrtak 22. februara 2018. godine u prostorijama Fakulteta u Jagićevoj ulici (sala 1), sa početkom u 12:30 časova.