OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE TREĆE GODINE GEOGRAFIJE

Uvodni čas iz predmeta TEORIJE I MODELI STANOVNIŠTVA održaće se u četvrtak 22. februara 2018. godine sa početkom u 09:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentsom trgu 3/3.