OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE TREĆE GODINE SMERA GOŽS

Ispit iz predmeta Ekološko pravo u petom ispitnom roku održaće se 07. septembra sa početkom u 14:00 časova u prostorijama Pravnog fakulteta u Beogradu.