Obaveštenje za studente treće godine studijskog programa Demografija

Uvodno predavanje iz predmeta Globalizacija i integracije u svetu biće održano u četvrtak, 19. februara, sa početkom u 13 časova u Jagićevoj ulici.