Obaveštenje za studente Turizmologije

Kolokvijum iz predmeta Ruski jezik održaće se 5. oktobra 2015. godine u 12h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.
Usmeni ispit iz predmeta Ruski jezik održaće se 6. oktobra 2015. godine u 9h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.