Obaveštenje za studente Turizmologije – uputi za praksu

Studenti druge godine upute za praksu mogu preuzeti 10. juna 2015 u 12h u prostorijama fakulteta u Vojvođanskoj ulici.
Studenti treće godine upute za praksu mogu preuzeti 10. juna 2015 u 14h u prostorijama fakulteta u Vojvođanskoj ulici.

doc. dr Sanja Pavlović