Obaveštenje

Izveštaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Kartografija dostupan je javnosti i može se pogledati u dekanatu i sajtu fakulteta do 20. januara 2013. godine.

Izveštaj