Obeležavanje 20 godina rada Odseka za demografiju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Odsek za demografiju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu je prigodnim skupom u petak 25. oktobra 2019. godine obeležio 20 godina od nastanka kao zasebnog studijskog programa.

Tom prilikom su predstavljeni rezultati dosadašnjeg rada Odseka na školovanju studenata demografije na svim nivoima (osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama), ali i na polju naučno-istraživačke delatnosti. Skup su otvorili dekan Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i upravnica Odseka za demografiju, a o istorijatu, sadašnjem trenutku i perspektivi obrazovanja diplomiranih demografa govorili su bivši i sadašnji profesori.

Skupu se obratila i Ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku dr Slavica Đukić-Dejanović, kao i gosti iz institucija i udrženja koja se bave demografskom problematikom (Centar za demografska istraživanja Instututa društvenih nauka, Republički zavod za statistiku Srbije i Društvo demografa Srbije).

Među gostima su bili i predstavnici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Nacionalne službe za zapošljavanje, koji su govorili o značaju formiranja centralnog registra stanovništva, odnosno o mogućnostima unapređenja dosadašnjeg položaja školovanih demografa na tržištu rada Republike Srbije.

Nakon uvodnih obraćanja i stručnih izlaganja održan je i okrugli sto pod nazivom Demografija iz ugla mlađih istraživača i stručnjaka, na kome su školovani demografi govorili o mutidisciplinarnim problemima nauke o stanovništvu, ali i o iskustvima iz svakodnevne prakse, njihove stvarne participacije u rešavanju aktuelnih demografskih problema i upotrebnoj vrednosti znanja stečenog tokom studija.

Tokom 20 godina postojanja Odsek za demografiju Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu diplomu osnovnih akademskih studija demografije je steklo 303, a diplomu master demografa 75 studenata. U istom periodu odbranjeno je 10 magistarskih teza i 10 doktorskih disertacija iz naučne oblasti demografije.

Članovi Odseka za demografiju su aktivno učestvovali u realizaciji brojnih naučnih i stručnih projekata, a pored tekućih poslova iz oblasti obrazovanja i naučno-istraživačke delatnosti, redovno učestvuju i u projektima institucinalne bilateralne saradnje, okruglim stolovima i tribinama posvećenim aktuelnim demografskim problemima, naučno-izdavačkoj delatnosti i brojnim vannastavnim aktivnostima u cilju promovisanja nauke o stanovništvu i potrebe pronalaženja adekvatnih rešenja za nagomilane demografske probleme sa kojima se suočava Republika Srbija.

DSC_0018(1) DSC_0039(1) DSC_0051(1) DSC_0074(2) DSC_0088(1) DSC_0126 DSC_0200(1) DSC_0272(1)