OBELEŽAVANjE MEĐUNARODNOG DANA MIGRACIJA NA GEOGRAFSKOM FAKULTETU

Obaveštavamo vas da će Međunarodni dan migracija biti obeležen u petak 18. decembra 2015. godine u prostorijama Geografskog fakulteta u Jagićevoj ulici sa početkom u 12h.

Organizatori ovog događaja, Geografski fakultet u Beogradu i Udruženje studenata populacionih nauka (USPON), pozivaju vas da se kroz jedan novi pristup (pitajte poznate, studentska debata i mnogo zanimljivog materijala – posteri, filmovi, muzika) osvrnemo na aktuelna dešavanja vezana za problematiku migracija stanovništva.

svetski dan migracija