Obeveštenje za studente master studija GOŽS

Predavanja iz predmeta Ekološka etika održaće se u utorak, 17. marta 2020. godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/3 (Laboratoriji za životnu sredinu).