OBJAVLjEN POZIV ZA UKLjUČIVANjE 100 TALENTOVANIH MLADIH ISTRAŽIVAČA U NAUČNOISTRAŽIVAČKE PROJEKTE

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je poziv za učešće 100 talentovanih mladih istraživača u naučnoistraživačkim projektima  koje realizuju akreditovane naučnoistraživačke organizacije u tekućem ciklusu istraživanja.

Pravo da učestvuju na pozivu imaju istraživači/doktorandi:

  • koji su prvi put upisali doktorske studije u školskoj 2018/2019 godini;
  • čija je prosečna ocena na prethodnim nivoima studija bila najmanje devet;
  • da kandidat nema više od 30 godina (rođeni 1988. godine ili kasnije).

Poziv će biti otvoren do 14. decembra 2018. godine.

Definisanjem ovakvih uslova cilj je da se postigne izvrsnost, odnosno da se u sistem finansiranja uključe najbolji mladi istraživači.

Do sada se, po ovom pozivu, na projekte koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uključilo više od 840 novih istraživača, a proces uključivanja je i dalje u toku, zbog složene procedure izbora u zvanja.

Više informacija na:

http://www.mpn.gov.rs/drugi-poziv-talentovanim-mladim-istrazivacima-studentima-doktorskih-akademskih-studija-za-ucesce-na-naucnoistrazivackim-projektima-u-2019-godini/

http://www.mpn.gov.rs/objavljen-poziv-za-ukljucivanje-100-talentovanih-mladih-istrazivaca-u-naucnoistrazivacke-projekte/