OBUKA O KLIMASTKIM PROMENAMA I KORIŠĆENjU COPERNICUS KLIMATSKE PLATFORME (CDS)

Copernicus, program Evropske svemirske agencije koji omogućava pristup satelitskim i in-site podacima, organizuje obuku u Beogradu. Obuka je o klimastkim promenama i korišćenju Copernicus klimatske platforme (CDS). Biće održana dva vebinara (online sastnak) i glavni događaj, koji će biti organizovan 16. oktobra 2018 godine.

Registracija se vrši na linku: https://uls.climate.copernicus.eu/c/p…/training-events/open…

Prvo je potrebno napraviti profil koji učesniku omogućava rad na platformi tokom obuke, a nakon toga kliknuti na Request za događaj u Beogradu.

Potrebno je poznavanje engleskog jezika i laptop, a troškovi će biti refundirani nakon završetka obuke.

Više informacija u preliminarnoj agendi i opisu.