ODRŽAN 4. SRPSKI KONGRES GEOGRAFA

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet i Srpsko geografsko društvo, u saradnji sa Departmanom za geografiju, turizam i hotelijerstvo PMF-a Univerziteta u Novom Sadu, Departmanom za geografiju PMF-a Univerziteta u Nišu, Odsekom za geografiju PMF-a Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, PMF-om Univerziteta u Banjoj Luci, Geografskim institutom ”Jovan Cvijić” SANU, Odsjekom za geografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Geografskim društvom Republike Srpske organizovali su Četvrti srpski kongres geografa sa međunarodnim učešćem ”DOSTIGNUĆA, AKTUELNOSTI I IZAZOVI GEOGRAFSKE NAUKE I PRAKSE” povodom 150 godina od rođenja Jovana Cvijića, na Kopaoniku, od 7. do 9. oktobra 2015. godine.

Na Kongresu je više od 250 učesnika iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Rumunije i Bugarske, sa preko 220 radova predstavilo rezultate savremenih geografskih istraživanja koji će podstaći razmenu naučnih i stručnih iskustava i dostignuća i koji pokazuju da je savremena geografija nauka sa perspektivom, nezaobilazna u naučnim težnjama i potrebama za kompleksnim razumevanjem prostora i svih pojavnosti, procesa i zakonitosti koji se odvijaju u njemu.

Radovi sa 4. Srpskog kongresa geografa biće publikovani u Zborniku radova koji će biti odštampan u decembru 2015. godine.

Galerija fotografija sa 4. Srpskog kongresa geografa >>>