Održan Info dan o mogućnostima studentskih mobilnosti i razmena

Info dan o mogućnostima studentskih mobilnosti i razmena održan je na Geografskom fakultetu 22. decembra 2021. godine. Koordinatori Erasmus i CEEPUS programa detaljno su predstavili sadržaje istih, dok je događaj upotpunjen prezentacijama studenata Geografskog fakulteta koji su učestvovali u okviru nekog od navedenih programa. Studenti svih nivoa studija imali su priliku da razmene mišljenja i postave pitanja gostujućim predavačima, pri čemu su pokazali veliko interesovanje za studentsku mobilnost.

Za više informacija o različitim programima studentske mobilnosti i razmena možete se obratiti prodekanu za nauku i međunarodnu saradnju prof. dr Danici Šantić.

IMG-1d622e44251fe9f5077397d8419bd32c-V IMG-2f49c179e8de9867ac187381b50a40ea-V IMG-7d83b60da2226bf0894db7860d084186-V IMG-532cbdd5cab731d2099dade3650b568a-V IMG-bcf71f44f3145a2c26114bc12a1fb540-V IMG-cd6e5477e645a62a934794149b63ad1e-V

znak 1