Održan naučni skup sa međunarodnim učešćem „GEOGRAFSKO OBRAZOVANjE, NAUKA I PRAKSA: RAZVOJ, STANjE I PERSPEKTIVE“

Geografski fakultet u Beogradu povodom 120 godina postojanja organizovao je naučni skup sa međunarodnim učešćem „GEOGRAFSKO OBRAZOVANjE, NAUKA I PRAKSA: RAZVOJ, STANjE I PERSPEKTIVE“. Skup je održan u Ivanjici od 5. do 7. decembra 2013. godine.

Na skupu su se kroz naučne i stručne referate iskristalisali sledeći zaključci:

  1. Smanjenje postojećih disproporcija u aplikativnosti rezultata istraživanja različitih geografskih disciplina
  2. Inoviranje metodologije geografskih istraživanja i unapređenje kvantifikacije pojava i procesa
  3. Apostrofiranje značaja digitalne kartografije i GIS-a u unapređivanju geografskih istraživanja
  4. Umrežavanje naučnih istraživanja različitih geografskih disciplina
  5. Razvijanje interdisciplinarnosti sa akcentom na geografske komponente istraživanja
  6. Otvorenije izlaženje na međunarodnu naučnu scenu i intenziviranje saradnje (projekti, specijalizacije, gostujuća predavanja…)
  7. Uniformisanje geografske terminologije
  8. Definisanje jasne strategije geografskih institucija u jačanju nastavne i naučne pozicije geografije
  9. Reafirmacija aktivnosti SGD-a kao krovne geografske institucije u Srbiji.

Pozivamo sve zainteresovane strane da do 20. decembra 2013. godine na e-mail  dekanat@gef.bg.ac.rs dostave komentare i sugestije na zaključke skupa.

 

DSCN0327 DSCN0329 DSCN0332 DSCN0335 DSCN0337 DSCN0340 DSCN0344 DSCN0345 DSCN0349 DSCN0352 DSCN0356 DSCN0359 DSCN0361 DSCN0362 DSCN0372 DSCN0375 DSCN0376 DSCN0378 DSCN0379 DSCN0381 DSCN0392 DSCN0394 DSCN0402 DSCN0428 DSCN0433