ODRŽAN OKRUGLI STO „NETRANSPARENTNOST U DONOŠENjU PLANA UDžBENIKA ZA OSNOVNE I SREDNjE ŠKOLE“

Povodom značajnih novina u predlogu Plana udžbenika za osnovne i srednje škole, 19. novembra 2015. godine u Medija centru u Beogradu organizovan je okrugli sto na kom su predstavnici stručne i akademske javnosti izneli svoje stavove i uputili pitanja nadležnima. Plan udžbenika je dokument kojim se propisuju udžbenici po predmetima, oblastima i nivoima obrazovanja, koji se koriste u obrazovno-vaspitnom radu.

Novi Zakon o udžbenicima je stupio na snagu 12.08.2015. godine. Članom 44. tog Zakona predviđeno je da se, u roku od tri meseca od stupanja na snagu Zakona, donese podzakonski akt, odnosno Plan udžbenika. Zakonska procedura predviđa da Nacionalni prosvetni savet donese Plan udžbenika, na predlog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Međutim, Nacionalni prosvetni savet nije zasedao od marta 2015. godine i nije poznato da li će imati priliku da raspravlja o ovom važnom dokumentu jer još uvek nije izabran predsednik tog tela.

„Ako Nacionalni prosvetni savet ne donese Plan udžbenika u roku od 45 dana od dana dostavljanja predloga Zavoda, Zakon je predvideo da plan udžbenika donosi ministar. I to može da učini već danas, jer je Zavod svoj predlog Plana udžbenika dostavio Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 5. oktobra 2015. godine. Postavlja se pitanje hoće li?“, stoji pored ostalog u saopštenju objavljenom posle održanog okruglog stola.

Osim za četrnaest područja rada u srednjim stručnim školama, za koje je Zavod sačinio posebne radne grupe, za sve druge nivoe obrazovanja Plan udžbenika su radili zaposleni u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Dakle, predstavnici stručnih društava, matičnih fakulteta, a pre svih nastavnici i učitelji nisu bili uključeni u stvaranje ovog važnog dokumenta za obrazovanje naše dece, niti su na bilo koji način konsultovani.

No, zainteresovani predstavnici akademske i stručne javnosti su imali uvid u predlog Plana udžbenika koji je Zavod dostavio Ministarstvu. Uočene su značajne izmene u odnosu na postojeći Plan udžbenika.

Svoje mišljenje o predlogu ovog važnog dokumenta izneli su Nataša Nikolić Gajić, predsednica Saveza učitelja Republike Srbije, Ana Blečić, članica Nacionalnog prosvetnog saveta i predsednik Komiteta za obrazovanje Srpskog biološkog društva i profesor u gimnaziji, prof. dr Ivan Dojčinović, predsednik Društva fizičara Srbije, prof. dr Dušanka Milojković Opsenica, Srpsko hemijsko društvo, prof. dr Dejan Šabić, član IO Srpskog geografskog društva, doc. dr Vesna Lompar, Filološki fakultet, profesor srpskog jezika, prof. dr Zona Mrkalj, Društvo za srpski jezik i književnost Srbije.

U raspravi se, kako je navedeno, izdvojilo više pitanja za ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:

  • Ako je nastavni program i dalje istog obima, na osnovu čega predlagač preporučuje smanjenje obima strana udžbenika?
  • Ako su ishodi učenja i dalje isti, kako će se sprovoditi proces nastave i učenja bez radnih svezaka i drugih komponenti koje čine udžbenički komplet?
  • U kojoj meri će smanjenje obima udžbenika i ukidanje radnih svezaka i zbirki zadataka uticati na razvoj kompetencija učenika i standarde postignuća, posebno u nastavnim predmetima iz čijih sadržaja se proveravaju znanja učenika na završnom ispitu?
  • Ako se pretpostavlja da deo sadržaja postojećih odobrenih udžbenika treba da se prenese u elektronski dodatak udžbeniku, da li to podrazumeva da sva deca i sve škole u Srbiji imaju tehničke i materijalne mogućnosti za koriščenje ovog dodatka?
  • Da li je Plan udžbenika diskriminatoran ako su radne sveske dozvoljene učenicima koji nastavu pohađaju na jezicima nacionalnih manjina, a nisu predviđene za učenike koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku?
  • Da li je Plan udžbenika sačinjem za sve izborne predmete?
  • Svi odobreni udžbenici su zadovoljili standard po kojem obim udžbenika odgovara sadržajima propisanim odgovarajućim nastavnim programima. Kako je moguće da je sada taj obim neodgovarajući i koji deo sadržaja je suvišan?
  • Zašto su u donošenju Plana udžbenika zaobiđeni nastavnici koji su odgovorni za uspešnu realizaciju nastavnog procesa, kao i za postignuća učenika?
  • Da li će Ministar sačekati mišljenje Nacionalnog prosvetnog saveta, tela koje bira Narodna skupština Srbije, ili će ovako važan dokument, sa značajnim izmenama, sam doneti?

„Na ovaj način želimo da apelujemo na ministra prosvete da predlog Plana udžbenika ne usvaja bez konslutovanja stručnih društava“, stoji u zaključku učesnika ove rasprave.

Pres kliping sa okruglog stola [pdf]

Dejan SDejan S 2