ODRŽAN PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS NA GEOGRAFSKI FAKULTET ŠKOLSKE 2018/19. GODINE

Danas, sa početkom u 12:00 časova, održan je Prijemni ispit za upis na prvu godinu osnovnih akadmeskih studija Geografskog fakulteta školske 2018/19. godine.

123132 2343242 2432424324