Одржан VIII научно-стручни скуп са међународним учешћем „ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“

Асоцијација просторних планера Србије и Географски факултет Универзитета у Београду, заједно са Заводом за урбанизам Града Суботице, организовали су осми научно-стручни скуп са међународним учешћем „ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ„ традиционално, у Суботици – Палићу, од 16. до 18. априла 2015. године.

Ове године је посебан акценат стављен на климатске промене и последице овог феномена на простор. Друга централна тема скупа односила се на актуелан легислативно – нормативни оквир планирања у Србији након усвајања Закона о планирању и изградњи и деценију након усвајања сета закона из области животне средине који је у праксу увео инструмент стратешке процене утицаја на животну средину.

Скупу је присуствовало више од 150 учесника. Поред домаћих аутора, радове и искуства презентовали су и бројни експерти из иностранства (Немачке, Чешке, Словеније, Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине).

Организатори, научни одбор и модератори ускоро ће објавити закључке скупа.

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a99 b1 b2 b3 b4