ODRŽANA TREĆA MEĐUNARODNA RUMUNSKO-BUGARSKO-MAĐARSKO-SRPSKA KONFERENCIJA

Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu – Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo organizovali su treću međunarodnu Rumunsko-Bugarsko-Mađarsko-Srpsku konferenciju koja je održana je na Srebrnom jezeru u periodu od 18. do 21. septembra 2014.

Tema konferencije bila je „Geografska istraživanja i prekogranična saradnja u donjem slivu Dunava“.

Cilj konferencije bio je okupljanje geografa i drugih istraživača iz evropskih zemalja sa ciljem da se podele iskustva, znanja i rezultati istraživanja u svim aspektima geografije, jačanje prekogranične saradnje i formiranje radne grupe koja će omogućiti afirmaciju, unapređenje i širenje novih razvojnih, edukativnih, naučnih i istraživačkih ideja i koncepcija, jačanje ekonomskih i socijalnih razvojnih kapaciteta zemalja donjeg sliva Dunava.

Konferenciji je prusustvovao veliki broj stranih i domaćih naučnika i eksperata kao i predstavnici lokalne samouprave, pokrajinske i republičke vlasti.

Zaključci skupa [ppt]

DSCN0743 DSCN0749 DSCN0762 DSCN0765 DSCN0769 DSCN0770 DSCN0777 DSCN0780 DSCN0786 DSCN0788 DSCN0794 DSCN0795 DSCN0801 DSCN0804 DSCN0807 DSCN0810 DSCN0813 DSCN0818 DSCN0824 DSCN0830 DSCN0835 DSCN0838 DSCN0842 DSCN0853 DSCN0870 DSCN0873 DSCN0883 DSCN0898 DSCN0903 DSCN0911 DSCN0917 DSCN0933 DSCN0965 DSCN0970 DSCN0974 DSCN0983