Oglasna tabla

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Jelene Belij [pdf]

- U sredu, 17. maja 2017. godine u 12 časova u prostorijama fakulteta u Zemunu, Tijana Đorđević braniće doktorsku disertaciju pod nazivom „PROMENE U ŽIVOTNOJ SREDINI SRBIJE KAO DETERMINANTE I INDIKATORI EKOLOŠKE BEZBEDNOSTI“.

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Demografija [pdf]

- Komisija za izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Demografija izvršiće ocenu pristupnog predavanja prijavljenog kandidata. Predavanje će se održati u petak 05. maja 2017. godine u 15 časova, u prostorijama fakulteta u Jagićevoj ulici. Tema predavanja biće: „Tempo efekat fertiliteta i tempo politike“.

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Turizmologija [pdf]

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Tatjane Popov [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

- Komisija za izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Turizmologija izvršiće ocenu pristupnog predavanja prijavljenih kandidata Marije Belij i Dragane Dimitrić. Predavanje će se održati u sredu, 12. aprila 2017. godine u 11 sati, u Vojvođanskoj 1. Tema predavanja je Perspektive kulturnog turizma u Srbiji.

-Komisija za izbor jednog nastvanika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Geoprostorne osnove životne sredine izvršiće ocenu pristupnog predavanja prijavljenih kandidata. Predavanje će se održati u sredu, 12. aprila 2017. godine u 12 časova, u Vojvođanskoj 1. Tema predavanja biće: „Posledice prirodnih nepogoda“.

- Rešenje disciplinske komisije Geografskog fakuleta [pdf]

- Poslovnik o radu Veća doktorskih studija [pdf]

- Rešenje disciplinske komisije Geografskog fakuleta [pdf]

Rok za završetak osnovnih (stari program), magistarskih i doktorskih studija [pdf]

- PREDLOG TEMA ZA ZAVRŠNE RADOVE