Oglasna tabla

- Izveštaj Komisije o izboru jednog saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Prostorno planiranje [pdf]

- Izveštaj Komisije o utvrđivanju predloga za izbor jednog nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Kartografija [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Društvena geografija [pdf]

- Izveštaj Komisije o utvrđivanju predloga za izbor dr Nikole Krunića u naučno zvanje viši naučni saradnik [pdf]

- Izveštaj Komisije o utvrđivanju predloga za izbor jednog nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Prostorno planiranje (ekonomska grupa predmeta) [pdf]

- Izveštaj Komisije o utvrđivanju predloga za izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Prostorno planiranje [pdf]

- Izveštaj Komisije o utvrđivanju predloga za izbor jednog nastavnika u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Prostorno planiranje [pdf]

- Izveštaj Komisije o utvrđivanju predloga za izbor dr Boška Josimovića u naučno zvanje naučni savetnik [pdf]

- Rešenje disciplinske komisije Geografskog fakuleta [pdf]

- Poslovnik o radu Veća doktorskih studija [pdf]

- Rešenje disciplinske komisije Geografskog fakuleta [pdf]

Rok za završetak osnovnih (stari program), magistarskih i doktorskih studija [pdf]

- PREDLOG TEMA ZA ZAVRŠNE RADOVE