Oglasna tabla

Odluka Uprave Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta o radnjama i rokovima u vezi sa doktorskim disertacijama

(27.03.2020. god.)

———————————

Odluka Uprave Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta o konkursima i ugovorima o radu na određeno vreme u toku vanrednog stanja

Odluka Uprave Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta o radu i održavanju nastave u toku vanrednog stanja

(18.03.2020. god.)

———————————

Dopis Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – konkursi i ugovori o radu na određeno vreme

(17.03.2020. god.)

———————————

Odluka Uprave Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta o radu i održavanju nastave u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije i preporukama Univerziteta u Beogradu

(16.03.2020. god.)

———————————

Zaključak o usvajanju preporuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 12. marta 2020. godine, u vezi sa pojavom korona virusa

(13.03.2020. god.)

———————————

Preporuke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zbog pojave COVID-a 19 (korona virusa)

(12.03.2020. god.)

———————————

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakulutet

Broj: 216/3
Datum: 10.03.2020. godine
Beograd

Na zahtev Komisije za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Edvard Jakopin, vanredni profesor Geografskog fakulteta u Beogradu, dr Dejan Đorđević, redovni profesor Geografskog fakulteta u Beogradu, dr Dejan Molnar, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, broj 216/2 od 10.03.2020. godine, u skladu sa članom 4. Odluke o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu („Glasnik Univerziteta”, broj 195/16, 199/17)

OBAVEŠTAVA SE

kandidat dr Bojan Vračarević, prijavljen na konkurs za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Prostorno planiranje (ekonomska grupa predmeta), objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj 869 od 19.02.2020. godine

 - da će pristupno predavanje biti održano u četvrtak, 19. marta 2020. godine u u 10.00 časova, Studentski trg 3/III, kabinet 15.

Tema pristupnog predavanja je „Urbani rast i veličina grada“.

(10.03.2020. god.)

———————————

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakulutet

Broj: 213/3
Datum: 10.03.2020. godine
Beograd

Na zahtev Komisije za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Mirjana Devedžić, redovni profesor Geografskog fakulteta u Beogradu, dr Aleksandar Knežević, vanredni profesor Geografskog fakulteta u Beogradu, dr Mirjana Rašević, naučni savetnik Instituta društvenih nauka, broj 213/2 od 10.03.2020. godine, u skladu sa članom 4. Odluke o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu („Glasnik Univerziteta”, broj 195/16, 199/17)

OBAVEŠTAVA SE

kandidatkinja dr Natalija Mirić, prijavljena na konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast DEMOGRAFIJA, objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj 869, od 19.02.2020. godine,

 - da će pristupno predavanje biti održano u četvrtak, 19. marta 2020. godine u 12.00 časova, Ulica Vatroslava Jagića 5.

Tema pristupnog predavanja je „Fertilitet visokoobrazovanih žena-kvalitativno istraživanje“.

(10.03.2020. god.)

———————————

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Radmile Jovanović [pdf]

(18.02.2020. god.)

———————————

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Demografija [pdf]

(04.02.2020. god.)

———————————

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Prostorno planiranje [pdf]

(29.01.2020. god.)

———————————

- Predlog tema za završne radove