Oglasna tabla

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Ane Radovanović [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Turizmologija [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Fizička geografija [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Prostorno planiranje [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Prostorno planiranje [pdf]

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Ivana Samardžića [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Regionalna geografija [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Regionalna geografija [pdf]

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Nine Ćurčić [pdf]

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Jovana Dragojlovića [pdf]

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Jelene Belij [pdf]

- Rešenje disciplinske komisije Geografskog fakuleta [pdf]

- Poslovnik o radu Veća doktorskih studija [pdf]

- Rešenje disciplinske komisije Geografskog fakuleta [pdf]

Rok za završetak osnovnih (stari program), magistarskih i doktorskih studija [pdf]

- PREDLOG TEMA ZA ZAVRŠNE RADOVE