Oglasna tabla

Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Prostorno planiranje [pdf]

Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Prostorno planiranje [pdf]

—————————————————————————————————————————————————————

Na zahtev Komisije za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Miško Milanović, redovni profesor Geografskog fakulteta u Beogradu, dr Dejan Filipović, redovni profesor Geografskog fakulteta u Beogradu, dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu,  broj 988 od 27.11.2019. godine, skladu sa članom 4. Odluke o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu („Glasnik Univerziteta”, broj 195/16) i člana 2. Odluke o izmeni i dopuni odluke o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu („Glasnik Univerziteta”, broj 199/17),

OBAVEŠTAVAJU SE

kandidati:

1. dr Ivan Samardžić, i

2. dr Slavica Malinović – Milićević

prijavljeni na konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast GEOPROSTORNE OSNOVE ŽIVOTNE SREDINE, objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj 852, od 23.10.2019. godine,

- da će pristupno predavanje biti održano u sredu, 04. decembra 2019. godine u 11.00 časova, u sedištu Fakulteta, Beograd, Studentski trg 3/III, u Biblioteci Fakulteta.

Tema pristupnog predavanja je „Planiranje, uređenje i zaštita Velikog ratnog ostrva kao deo integralnog upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima Beograda“,

Kandidati će izlagati po redosledu navedenom u ovom obaveštenju.

 

(27.11.2019. godine)

—————————————————————————————————————————————————————

- Izveštaj Komisije o izboru jednog saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Prostorno planiranje [pdf]

- Predlog tema za završne radove