Oglasna tabla

Izveštaj Komisije o izboru Ljiljane Mihajlović u istraživačko zvanje istraživač saradnik [pdf]

(02.10.2020. godine)

——————————–

U sredu,  30. septembra 2020. godine u 14.00 časova, u Sali 1 Fakulteta, Studentski trg 3/III, MARKO FILIPOVIĆ braniće doktorsku disertaciju pod nazivom  „DNEVNI MIGRACIONI SISTEM BEOGRADA“

(29.09.2020. godine)

——————————–

Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Kartografija [pdf]

(29.09.2020. godine)

——————————–

Preporuke za prevenciju bolesti COVID-19 na visokoškolskim ustanovama
fdfd

(29.09.2020. godine)

——————————–

U utorak, 29. septembra 2020. godine u 13.00 časova, u biblioteci Fakulteta, Studentski trg 3/III, ALEKSANDRA ŽAJA braniće doktorsku disertaciju pod nazivom  „NEIZGRAĐENO ZEMLjIŠTE GRADA BEOGRADA U FUNKCIJI POTENCIJALNE IZGRADNjE“
fdfd

(25.09.2020. godine)

——————————–

U ponedeljak, 28. septembra 2020. godine u 11.00 časova, u biblioteci Fakulteta, Studentski trg 3/III mr TAMARA JOJIĆ GLAVONjIĆ braniće doktorsku disertaciju pod nazivom  “GEOEKOLOŠKO VREDNOVANjE   RAMSARSKIH PODRUČJA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNIH ZAJEDNICA U SRBIJI“
fdf
(23.09.2020. godine)

——————————–

U četvrtak, 24. septembra 2020. godine u 13.00 časova, u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III, mr SLOBODANKA MARKOVIĆ braniće doktorsku disertaciju pod nazivom  „TURIZAM KAO FAKTOR PROSTORNE INTEGRACIJE I SOCIOEKONOMSKOG RAZVOJA DONjEG PODRINjA“

(22.09.2020. godine)

——————————–

Izveštaj Komisije o izboru jednog saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Fizička geografija [pdf]

(22.09.2020. godine)

——————————–

Izveštaj Komisije o izboru jednog saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Prostorno planiranje [pdf]

(18.09.2020. godine)

——————————–

Izveštaj Komisije o izboru jednog saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Prostorno planiranje (ekonomska grupa predmeta) [pdf]

(16.09.2020. godine)

——————————–

U utorak, 25. avgusta 2020. godine u 10.00 časova, u biblioteci Fakulteta, Studentski trg 3/III, Dejan Doljak braniće doktorsku disertaciju pod nazivom  „VREDNOVANjE GEOPROSTORA ZA POTREBE PLANIRANjA FOTONAPONSKIH ELEKTRANA U SRBIJI“

(20.08.2020. godine)

——————————–

Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Tamare Jojić Glavonjić [pdf]

(10.08.2020. godine)

——————————–

Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Marka Filipovića [pdf]

(27.07.2020. godine)

———————————

Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata mr Slobodanke Marković [pdf]

 Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Aleksandre Žaje [pdf]

(24.07.2020. godine)

———————————

U ponedeljak, 20. jula 2020. godine u 13:30 časova, u prostorijama Fakulteta, Vojvođanska 1, Radmila Jovanović braniće doktorsku disertaciju pod nazivom  „GEOEKOLOŠKE DETERMINANTE TURISTIČKE VALORIZACIJE VINOGRADARSKIH PODRUČJA U SRBIJI“

(16.07.2020. godine)

———————————

U ponedeljak, 20. jula 2020. godine  u 11:00 časova, u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III, Aljoša Budović braniće doktorsku disertaciju pod nazivom  „DINAMIKA I FAKTORI LOKALIZACIJE ZNANjEM INTENZIVNIH POSLOVNIH USLUGA U BEOGRADU“

(16.07.2020. godine)

———————————

U sredu, 15. jula 2020. godine u 09:00 časova u Sali 2 Fakulteta, Studentski trg 3/III, mr Darko Lukić braniće doktorsku disertaciju pod nazivom  „UTICAJ PRIMENE PROBLEMSKE NASTAVE VOJNE GEOGRAFIJE NA OBRAZOVNA POSTIGNUĆA KADETA“

(10.07.2020. godine)

———————————

Imajući u vidu najnoviju epidemiološku situaciju u Beogradu, obaveštavamo kandidate da će upis biti obavljen u predviđenim terminima, ali uz dodatne, pojačane mere u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19.

(07.07.2020. godine)

———————————

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Društvena geografija [pdf]

(10.06.2020. godine)

———————————

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Prostorno planiranje [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Demografija [pdf]

(22.05.2020. godine)

———————————

- PREPORUKE INSTITUTA „BATUT“ ZA PREVENCIJU BOLESTI COVID-19 NA FAKULTETIMA I U STUDENTSKIM DOMOVIMA U OKVIRU POSTUPNOG UBLAŽAVANjA MERA VEZANIH ZA SPREČAVANjE ŠIRENjA BOLESTI COVID-19

(18.05.2020. godine)

———————————

- Izveštaj Komisije o izboru Andrijane Mirković u istraživačko zvanje istraživač saradnik [pdf]

(13.05.2020. godine)

———————————

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet

Broj: 258
Datum: 12.05.2020. godine
Beograd

Na zahtev Komisije za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Mirjana Devedžić, redovni profesor Geografskog fakulteta u Beogradu, dr Aleksandar Knežević, vanredni profesor Geografskog fakulteta u Beogradu, dr Mirjana Rašević, naučni savetnik Instituta društvenih nauka, broj 213/2 od 10.03.2020. godine, u skladu sa članom 4. Odluke o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu („Glasnik Univerziteta”, broj 195/16, 199/17) i Odlukom Uprave Fakulteta br. 251 od 08.05.2020. godine,

OBAVEŠTAVA SE

kandidatkinja dr Natalija Mirić, prijavljena na konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast DEMOGRAFIJA, objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj 869, od 19.02.2020. godine,

 - da će pristupno predavanje biti održano u četvrtak, 21. maja 2020. godine u 10.00 časova, Ulica Vatroslava Jagića 5, biblioteka.

Tema pristupnog predavanja je „Fertilitet visokoobrazovanih žena-kvalitativno istraživanje“.

(12.05.2020. godine)

———————————

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet
Broj: 257
Datum: 12.05.2020. godine
Beograd

Na zahtev Komisije za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Edvard Jakopin, vanredni profesor Geografskog fakulteta u Beogradu, dr Dejan Đorđević, redovni profesor Geografskog fakulteta u Beogradu, dr Dejan Molnar, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, broj 216/2 od 10.03.2020. godine, u skladu sa članom 4. Odluke o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu („Glasnik Univerziteta”, broj 195/16, 199/17) i Odlukom Uprave Fakulteta br. 251 od 08.05.2020. godine,

OBAVEŠTAVA SE

kandidat dr Bojan Vračarević, prijavljen na konkurs za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Prostorno planiranje (ekonomska grupa predmeta), objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj 869 od 19.02.2020. godine

- da će pristupno predavanje biti održano u četvrtak, 21. maja 2020. godine u 11.00 časova, Studentski trg 3/III, kabinet 15.

Tema pristupnog predavanja je „Urbani rast i veličina grada“.

(12.05.2020. godine)

———————————

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Dejana Doljaka [pdf]

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Aljoše Budovića [pdf]

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata mr Darka Lukića [pdf]

(11.05.2020. god.)

———————————

ODLUKA O NASTAVKU RADA GEOGRAFSKOG FAKULTETA

PLAN PRIMENE PREVENTIVNIH MERA ZA SPREČAVANjE ŠIRENjA ZARAZNE BOLESTI COVID-19

(08.05.2020. god.)

———————————

Odluka Uprave Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta o radnjama i rokovima u vezi sa doktorskim disertacijama

(27.03.2020. god.)

———————————

Odluka Uprave Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta o konkursima i ugovorima o radu na određeno vreme u toku vanrednog stanja

Odluka Uprave Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta o radu i održavanju nastave u toku vanrednog stanja

(18.03.2020. god.)

———————————

Dopis Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – konkursi i ugovori o radu na određeno vreme

(17.03.2020. god.)

———————————

Odluka Uprave Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta o radu i održavanju nastave u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije i preporukama Univerziteta u Beogradu

(16.03.2020. god.)

———————————

Zaključak o usvajanju preporuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 12. marta 2020. godine, u vezi sa pojavom korona virusa

(13.03.2020. god.)

———————————

Preporuke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zbog pojave COVID-a 19 (korona virusa)

(12.03.2020. god.)

———————————

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakulutet

Broj: 216/3
Datum: 10.03.2020. godine
Beograd

Na zahtev Komisije za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Edvard Jakopin, vanredni profesor Geografskog fakulteta u Beogradu, dr Dejan Đorđević, redovni profesor Geografskog fakulteta u Beogradu, dr Dejan Molnar, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, broj 216/2 od 10.03.2020. godine, u skladu sa članom 4. Odluke o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu („Glasnik Univerziteta”, broj 195/16, 199/17)

OBAVEŠTAVA SE

kandidat dr Bojan Vračarević, prijavljen na konkurs za izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Prostorno planiranje (ekonomska grupa predmeta), objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj 869 od 19.02.2020. godine

 - da će pristupno predavanje biti održano u četvrtak, 19. marta 2020. godine u u 10.00 časova, Studentski trg 3/III, kabinet 15.

Tema pristupnog predavanja je „Urbani rast i veličina grada“.

(10.03.2020. god.)

———————————

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakulutet

Broj: 213/3
Datum: 10.03.2020. godine
Beograd

Na zahtev Komisije za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Mirjana Devedžić, redovni profesor Geografskog fakulteta u Beogradu, dr Aleksandar Knežević, vanredni profesor Geografskog fakulteta u Beogradu, dr Mirjana Rašević, naučni savetnik Instituta društvenih nauka, broj 213/2 od 10.03.2020. godine, u skladu sa članom 4. Odluke o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu („Glasnik Univerziteta”, broj 195/16, 199/17)

OBAVEŠTAVA SE

kandidatkinja dr Natalija Mirić, prijavljena na konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast DEMOGRAFIJA, objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj 869, od 19.02.2020. godine,

 - da će pristupno predavanje biti održano u četvrtak, 19. marta 2020. godine u 12.00 časova, Ulica Vatroslava Jagića 5.

Tema pristupnog predavanja je „Fertilitet visokoobrazovanih žena-kvalitativno istraživanje“.

(10.03.2020. god.)

———————————

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Radmile Jovanović [pdf]

(18.02.2020. god.)

———————————

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Demografija [pdf]

(04.02.2020. god.)

———————————

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Prostorno planiranje [pdf]

(29.01.2020. god.)

———————————

- Predlog tema za završne radove