Огласна табла

- Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Физичка географија [pdf]

- Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Физичка географија (геолошка група предмета) [pdf]

- Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Наталије Мирић [pdf]

- Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Општа географија [pdf]

- Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Општа географија [pdf]

- Извештај Комисије о избору Ведрана Живановића у истраживачко звање истраживач сарадник [pdf]

- Извештај Комисије о избору Александра Ковјанића у истраживачко звање истраживач сарадник [pdf]

- Извештај Комисије о избору Семира Шаћировића у истраживачко звање истраживач сарадник [pdf]

- Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Демографија [pdf]

- Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Демографија [pdf]

- Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Физичка географија [pdf]

- Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Друштвена географија [pdf]

- Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Друштвена географија [pdf]

- Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Јелене Стојилковић Гњатовић [pdf]

- Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Ивана Потића [pdf]

- Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Друштвена географија [pdf]

- Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Демографија [pdf]

- Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Просторно планирање (економска група предмета) [pdf]

- Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Марије Анђелковић Стоилковић [pdf]

- Извештај Комисије о избору једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област Педагогија [pdf]

- Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Драгане Миљановић [pdf]

- Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Јована Михајловића [pdf]

- Извештај Комисије о избору Милице Живановић у истраживачко звање истраживач приправник [pdf]

- Извештај Комисије о избору Емине Кричковић у истраживачко звање истраживач сарадник [pdf]

- Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Јелене Ковачевић-Мајкић [pdf]

- Извештај Комисије о избору Данице Ђуркин у истраживачко звање истраживач приправник [pdf]

- Извештај Комисије о избору Николе Тодоровића у истраживачко звање истраживач сарадник [pdf]

- Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Ибрахим Сабри-а [pdf]

- Извештај Комисије о избору Милице Лукић у истраживачко звање истраживач приправник [pdf]

- Извештај Комисије о избору Бојане Поледице у истраживачко звање истраживач сарадник [pdf]

- Решење дисциплинске комисије Географског факулета [pdf]

- Пословник о раду Већа докторских студија [pdf]

- Решење дисциплинске комисије Географског факулета [pdf]

Рок за завршетак основних (стари програм), магистарских и докторских студија [pdf]

- ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ