Огласна табла

- Извештај Комисије о утврђивању предлога за избор др Николе Крунића у научно звање виши научни сарадник [pdf]

- Извештај Комисије о утврђивању предлога за избор једног наставника у звање доцента или ванредног професора за ужу научну област Просторно планирање (економска група предмета) [pdf]

- Извештај Комисије о утврђивању предлога за избор једног наставника у звање доцента за ужу научну област Просторно планирање [pdf]

- Извештај Комисије о утврђивању предлога за избор једног наставника у звање доцента или ванредног професора за ужу научну област Просторно планирање [pdf]

- Извештај Комисије о утврђивању предлога за избор др Бошка Јосимовића у научно звање научни саветник [pdf]

- Решење дисциплинске комисије Географског факулета [pdf]

- Пословник о раду Већа докторских студија [pdf]

- Решење дисциплинске комисије Географског факулета [pdf]

Рок за завршетак основних (стари програм), магистарских и докторских студија [pdf]

- ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ