Огласна табла

- Извештај Комисије о избору Емине Кричковић у истраживачко звање истраживач сарадник [pdf]

- Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Јелене Ковачевић-Мајкић [pdf]

- Извештај Комисије о избору Данице Ђуркин у истраживачко звање истраживач приправник [pdf]

- Извештај Комисије о избору Николе Тодоровића у истраживачко звање истраживач сарадник [pdf]

- Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Ибрахим Сабри-а [pdf]

- Извештај Комисије о избору Милице Лукић у истраживачко звање истраживач приправник [pdf]

- Извештај Комисије о избору Бојане Поледице у истраживачко звање истраживач сарадник [pdf]

- Решење дисциплинске комисије Географског факулета [pdf]

- Пословник о раду Већа докторских студија [pdf]

- Решење дисциплинске комисије Географског факулета [pdf]

Рок за завршетак основних (стари програм), магистарских и докторских студија [pdf]

- ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ