Огласна табла

Одлука Управе Универзитета у Београду – Географског факултета o радњама и роковима у вези са докторским дисертацијама

(27.03.2020. год.)

———————————

Одлука Управе Универзитета у Београду – Географског факултета о конкурсима и уговорима о раду на одређено време у току ванредног стања

Одлука Управе Универзитета у Београду – Географског факултета о раду и одржавању наставе у току ванредног стања

(18.03.2020. год.)

———————————

Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја – конкурси и уговори о раду на одређено време

(17.03.2020. год.)

———————————

Одлука Управе Универзитета у Београду – Географског факултета о раду и одржавању наставе у складу са Одлуком Владе Републике Србије и препорукама Универзитета у Београду

(16.03.2020. год.)

———————————

Закључак о усвајању препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 12. марта 2020. године, у вези са појавом корона вируса

(13.03.2020. год.)

———————————

Препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја због појаве COVID-а 19 (корона вируса)

(12.03.2020. год.)

———————————

Универзитет у Београду – Географски факулутет

Број: 216/3
Датум: 10.03.2020. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Едвард Јакопин, ванредни професор Географског факултета у Београду, др Дејан Ђорђевић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Дејан Молнар, ванредни професор Економског факултета у Београду, број 216/2 од 10.03.2020. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17)

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидат др Бојан Врачаревић, пријављен на конкурс за избор наставника у звањe доцента за ужу научну област Просторно планирање (економска група предмета), објављен у публикацији „Послови“ број 869 од 19.02.2020. године

 - да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 19. марта 2020. године у у 10.00 часова, Студентски трг 3/III, кабинет 15.

Тема приступног предавања је „Урбани раст и величина града“.

(10.03.2020. год.)

———————————

Универзитет у Београду – Географски факулутет

Број: 213/3
Датум: 10.03.2020. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Мирјана Девеџић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Александар Кнежевић, ванредни професор Географског факултета у Београду, др Мирјана Рашевић, научни саветник Института друштвених наука, број 213/2 од 10.03.2020. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16, 199/17)

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидаткиња др Наталија Мирић, пријављена на конкурс за избор једног наставника у звањe доцента за ужу научну област ДЕМОГРАФИЈА, објављен у публикацији „Послови“ број 869, од 19.02.2020. године,

 - да ће приступно предавање бити одржано у четвртак, 19. марта 2020. године у 12.00 часова, Улица Ватрослава Јагића 5.

Тема приступног предавања је „Фертилитет високообразованих жена-квалитативно истраживање“.

(10.03.2020. год.)

———————————

- Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Радмиле Јовановић [pdf]

(18.02.2020. год.)

———————————

- Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Демографија [pdf]

(04.02.2020. год.)

———————————

- Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Просторно планирање [pdf]

(29.01.2020. год.)

———————————

- Предлог тема за завршне радове