Огласна табла

- У понедељак14. октобра 2019. године у 11 часова, у библиотеци Факултета на Студентском тргу 3/III,  СУЗАНА ЛОВИЋ ОБРАДОВИЋ браниће докторску дисертацију под називом  „МОДЕЛ ПРОСТОРНОГ ИСПОЉАВАЊА ДЕМОГРАФСКИХ ПРОЦЕСА У СРБИЈИ“

- Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Геопросторне основе животне средине [pdf]

- Извештај Комисије о избору једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Физичка географија [pdf]

- Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Милене Николић [pdf]

- Извештај Комисије о избору Тање Срејић у истраживачко звање истраживач сарадник [pdf]

- Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Сузане Ловић Обрадовић [pdf]

- Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Милована Миливојевића [pdf]

- Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Социологија [pdf]

- Извештај Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације кандидата Јоване Тодорић [pdf]

- Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Физичка географија [pdf]

- Рок за завршетак основних (стари програм), магистарских и докторских студија [pdf]

- Предлог тема за завршне радове