Огласна табла

- Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Демографија [pdf]

———————————

(04.02.2020. год)

- Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Просторно планирање [pdf]

———————————

(29.01.2020. год)

Универзитет у Београду – Географски факултет

Број: 54/3
Датум: 22.01.2020. године
Београд

На захтев Комисије за оцену приступног предавања, у саставу: др Гордана Војковић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Мирјана Девеџић, редовни професор Географског факултета у Београду, др Биљана Радивојевић, редовни професор Економског факултета Универзитета у Београду, број 54/2 од 22.01.2020. године, у складу са чланом 4. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 195/16) и члана 2. Одлуке о измени и допуни одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета”, број 199/17),

ОБАВЕШТАВА СЕ

кандидат:   др Јелена Стојилковић Гњатовић

- пријављена на конкурс за избор једног наставника у звањe доцента за ужу научну област ДЕМОГРАФИЈА, објављен у публикацији „Послови“ број 857, од 27.11.2019. године,

 - да ће приступно предавање бити одржано у петак, 31. јануара 2020. године у 13.00 часова, Јагићева 5.

            Тема приступног предавања је „Старење baby boom генерација у Србији“.

———————————

(22.01.2020. год)

- Извештај Комисије о избору једног наставника у звање доцента за ужу научну област Геопросторне основе жиотне средине [pdf]

- Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Просторно планирање [pdf]

- Извештај Комисије о избору једног наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Просторно планирање [pdf]

- Предлог тема за завршне радове