Oglasna tabla

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Demografija [pdf]

———————————

(04.02.2020. god)

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Prostorno planiranje [pdf]

———————————

(29.01.2020. god)

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet

Broj: 54/3
Datum: 22.01.2020. godine
Beograd

Na zahtev Komisije za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Gordana Vojković, redovni profesor Geografskog fakulteta u Beogradu, dr Mirjana Devedžić, redovni profesor Geografskog fakulteta u Beogradu, dr Biljana Radivojević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, broj 54/2 od 22.01.2020. godine, u skladu sa članom 4. Odluke o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu („Glasnik Univerziteta”, broj 195/16) i člana 2. Odluke o izmeni i dopuni odluke o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu („Glasnik Univerziteta”, broj 199/17),

OBAVEŠTAVA SE

kandidat:   dr Jelena Stojilković Gnjatović

- prijavljena na konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast DEMOGRAFIJA, objavljen u publikaciji „Poslovi“ broj 857, od 27.11.2019. godine,

 - da će pristupno predavanje biti održano u petak, 31. januara 2020. godine u 13.00 časova, Jagićeva 5.

            Tema pristupnog predavanja je „Starenje baby boom generacija u Srbiji“.

———————————

(22.01.2020. god)

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Geoprostorne osnove žiotne sredine [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Prostorno planiranje [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Prostorno planiranje [pdf]

- Predlog tema za završne radove