Oglasna tabla

- Izveštaj Komisije o izboru Emine Kričković u istraživačko zvanje istraživač saradnik [pdf]

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Jelene Kovačević-Majkić [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru Danice Đurkin u istraživačko zvanje istraživač pripravnik [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru Nikole Todorovića u istraživačko zvanje istraživač saradnik [pdf]

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Ibrahim Sabri-a [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru Milice Lukić u istraživačko zvanje istraživač pripravnik [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru Bojane Poledice u istraživačko zvanje istraživač saradnik [pdf]

- Rešenje disciplinske komisije Geografskog fakuleta [pdf]

- Poslovnik o radu Veća doktorskih studija [pdf]

- Rešenje disciplinske komisije Geografskog fakuleta [pdf]

Rok za završetak osnovnih (stari program), magistarskih i doktorskih studija [pdf]

- PREDLOG TEMA ZA ZAVRŠNE RADOVE