Oglasna tabla

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Milene Nikolić [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru Tanje Srejić u istraživačko zvanje istraživač saradnik [pdf]

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Suzane Lović Obradović [pdf]

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Milovana Milivojevića [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Sociologija [pdf]

- Izveštaj Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije kandidata Jovane Todorić [pdf]

- Izveštaj Komisije o izboru jednog nastavnika u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Fizička geografija [pdf]

- Rok za završetak osnovnih (stari program), magistarskih i doktorskih studija [pdf]

- Predlog tema za završne radove