Studijski program: Geografija

Ciljevi studijskog programa: Formiranje fundamentalnih i aplikativnih znanja, sposobnosti, veština i stavova potrebnih za planiranje, organizovanje i realizaciju nastave geografije u osnovnim i srednjim školama, kao i za praćenje i procenjivanje rezultata učenja geografije.

Ishod procesa učenja: Osposobljenost geografa za planiranje rada, organizovanje i izvođenje nastave geografije u osnovnim i srednjim školama u skladu sa savremenim naučnim dostignućima u oblasti geografije i njenim integralnim naučnim disciplinama koje se izučavaju na ovom studijskom programu.

Uslovi za upis na studijski program: Potreban broj bodova, formiran na osnovu uspeha tokom završene četvorogodiše srednje škole i rezultata koji je ostvaren na prijemnom ispitu.

Obaveštenje za studente studijskog programa Geografija – generacija 2008-2013 (PPM ESPB BODOVI) [pdf]

Prva godina

I semestar

II semestar

Druga godina

III semestar

IV semestar