Студијски програм: Географија

Циљеви студијског програма: Формирање фундаменталних и апликативних знања, способности, вештина и ставова потребних за планирање, организовање и реализацију наставе географије у основним и средњим школама, као и за праћење и процењивање резултата учења географије.

Исход процеса учења: Оспособљеност географа за планирање рада, организовање и извођење наставе географије у основним и средњим школама у складу са савременим научним достигнућима у области географије и њеним интегралним научним дисциплинама које се изучавају на овом студијском програму.

Услови за упис на студијски програм: Потребан број бодова, формиран на основу успеха током завршене четворогодише средње школе и резултата који је остварен на пријемном испиту.

Обавештење за студенте студијског програма Географија – генерација 2008-2013 (ППМ ЕСПБ БОДОВИ) [pdf]