OTVORENA PRIJAVA ZA PLAĆENU PRAKSU U EUROPEAN PATENT OFFICE-U KROZ PAN-EUROPEAN SEAL PROFESSIONAL TRAINEESHIP PROGRAM

Zahvaljujući Pan-European Seal Professional Traineeship Program-u čiji je član i Univerzitet u Beogradu, izvrsni diplomirani studenti Univerziteta u Beogradu dobiće priliku da steknu radno iskustvo u multikultularnom okruženju u važnim institucijama Evropske unije koje se bave pitanjima intelektualne svojine.

Odabrani kandidati će proći obuke, imati priliku da se dokažu u radu na konkretnim zadacima, a najbolji će dobiti diplome na svečanoj ceremoniji na kraju prakse.

Više informacija o samom programu možete pročitati na: https://bit.ly/2SsCpaD

Screen Shot 2017-04-03 at 17.03.19_1