Pedagogija – obaveštenje

Studenti koji nisu u mogućnosti da predaju projekat i upišu predispitne obaveze iz Pedagogije 28. 29. i 30 maja, mogu to da urade 11. juna, od 12 do 16 časova u kabinetu 560-a na PMF-u.  

Prof. dr Slađana Anđelković