Održan peti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANjU I UREĐENjU PROSTORA I NASELjA“

Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet i Republička agencija za prostorno planiranje, organizovali su peti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANjU I UREĐENjU PROSTORA I NASELjA„, na Zlatiboru 03. – 05. aprila 2014. godine. [pdf]

Ove godine fokus skupa bile su aktuelne teme o upravljanju zemljištem.

Skupu je prisustvovao veliki broj domaćih i stranih eksperata, naučnika, predstavnika lokalnih samouprava, pokrajinske i republičke vlasti, koji su prezentovali radove i iskustva iz domena planiranja zamljišta, upravljanja zemljištem, geografske, urbanističke, demografske, ekološke, ekonomske i organizacione aspekte razvoja, nove instrumente i savremene tendencije u ovoj oblasti.
Pored domaćih autora, na skupu su govorili i brojni eksperti iz inostranstva.

DSCN3883 DSCN3914 DSCN3915 DSCN3929 DSCN3937 DSCN3945 DSCN3980 DSCN3982 DSCN3984 DSCN3990 DSCN3992 DSCN3993 DSCN3995 DSCN4016 DSCN4040