Plan predavanja gostujućeg profesora dr Karela Nateka iz Ljubljane

Poštovani,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavam da će prof. dr Karel Natek, sa Geografskog odseka Filozofskog fakulteta iz Ljubljane, održati seriju predavanja u okvuru svog boravka u svojstvu gostujućeg profesora na našem Fakultetu. Predavanja će se održati po sledećem rasporedu:

PONEDELjAK (17.03):

1015h: Planinski turizam u Sloveniji – Studentski trg 3

1115h: Uloga geografije u proučavanju i promociji prirodne baštine – Studentski trg 3

1530h: Poplave u Sloveniji  – Vojvođanska, Zemun

1630h: Prostorno planiranje i problem poplava u Sloveniji

UTORAK (18.03):

1800h: Da li je Zemlja zaista okrugla – utisci sa putovanja oko Sveta  – Studentski trg 3

SREDA (19-03):

1015h: Fluvijalni proces i morfologija rečnih korita – Vojvođanska, Zemun

1115h: Klizišta i odroni – Vojvođanska, Zemun

Dobro došli na predavanja

Prof. dr Predrag Đurović