План предавања гостујућег професора др Карела Натека из Љубљане

Поштовани,

Са задовољством вас обавештавам да ће проф. др Карел Натек, са Географског одсека Филозофског факултета из Љубљане, одржати серију предавања у оквуру свог боравка у својству гостујућег професора на нашем Факултету. Предавања ће се одржати по следећем распореду:

ПОНЕДЕЉАК (17.03):

1015h: Планински туризам у Словенији – Студентски трг 3

1115h: Улога географије у проучавању и промоцији природне баштине – Студентски трг 3

1530h: Поплаве у Словенији  – Војвођанска, Земун

1630h: Просторно планирање и проблем поплава у Словенији

УТОРАК (18.03):

1800h: Да ли је Земља заиста округла – утисци са путовања око Света  – Студентски трг 3

СРЕДА (19-03):

1015h: Флувијални процес и морфологија речних корита – Војвођанска, Земун

1115h: Клизишта и одрони – Војвођанска, Земун

Добро дошли на предавања

Проф. др Предраг Ђуровић