Планинарска секција Географског факултета | Географски факултет

Planinarska sekcija Geografskog fakulteta

Obaveštavamo vas da je formirana Planinarska sekcija Geografskog fakulteta.

Pozivamo sve studente, nastavnike i saradnike Geografskog fakulteta koji vole da provode vreme u prirodi, da se uključe u rad Sekcije.

 

Kontakt osoba: Marko Krsteski, student
e-mail: krsmrk87@hotmail.com