Planiranje na lokalnom nivou

Ispit iz predmeta Planiranje na lokalnom nivou održaće se 26. septembra u 10 časova, u prostorijama fakulteta u Jagićevoj ulici.

doc. dr Bogdan Lukić