Početak rada Sekcije studenata prostornog planiranja

Povodom početka rada Sekcije studenata prostornog planiranja (SSPP), pozivaju se svi zainteresovani studenti da prisustvuju prvom sastanku koji će biti održan u Zbornici u prostorijama Geografskog fakulteta u Vojvođanskoj ulici, u ponedeljak, 29. februara 2016. godine u 14:30 časova. Na sastanku će se razmatrati konkretne aktivnosti vezane za rad Sekcije.