Podignut spomenik velikom srpskom geografu Jefti Stevanu Dedijeru

Na platou ispred Doma kulture „Jefto Dedijer“ u Bileći, 26. juna 2015. godine podignut je spomenik velikom srpskom geografu Jefti Stevanu Dedijeru.
Bistu je otkrio prof. dr Milovan Pecelj i načelnik opštine Bileća Miljan Aleksić.
Bista je umetničko delo akademskog slikara Save Halugina iz Subotice, a izlivena je u livnici „Stanišić“ u Čeneju.

Ideja o podizanju biste Jevtu Dedijeru naišla je na podršku Geografskog fakulteta u Beogradu u čije naučne temelje je Dedijer udario ugaoni kamen.
Načelnik opštine Bileća istako je  zahvalnost i pozdrave dekana prof. dr Dejana Filipovića, zatim prodekana, profesora i saradnika Geografskog fakulteta na ukazanom poštovanju koje ste učinili prema našem profesoru  Dedijeru.
Danas pred bistom Jevta Dedijera, jamačno možemo potvrditi misao – da čovek ne umire onda kada mu u razorenom telu klone bolna duša i srce prestane da kuca, nego čovek umire onda kada ga zaboravi potomstvo i prestanu reči da govore o njegovom delu. Biću ličan, sa uzbuđenjem očekujem da stanem uz ovo ČELO kome sam posvetio knjigu i kome se divim neizmerno istakao je prof. dr Milovan Pecelj.

1 1a 2 bista

Ukratko o Jefti Dedijeru:

 • Rođen u Čepelici kod Bileće, doktorirao je u Beču 1907;
 • Bio je prvi Cvijićev DOCENT geografije na BU;
 • Bio je prvi univerzitetski nastavnik iz BiH na  BU;
 • Bio je urednik časopisa “Pregled” i “Srpska riječ”;
 • Bio je sekretar SPKD “Prosvjeta”;
 • Bio je poslanik BiH Sabora prvog saziva 1910. godine;
 • Bio je član “Mlade Bosne”, “Narodne odbrane” i zaverenik;
 • Kod njega su u Beogradu stanovali Gavrilo Princip i  Mustafa  Golubić;
 • Po nalogu Pašića izradio je prvu kartu južnoslovenskih zemalja za potrebe mirovne konferencije u Parizu. Štampa-na je posmrtno kao karta Jugoslavije. Recenzent je J. Cvijić;
 •  Učesnik je Balkanskih ratova i sa srpskom vojskom prošao je ALBANIJU;
 • Dedijer je jedna od tri žrtve profesora BU u I Svetskom ratu;
 • I. Andrić-“Poštenijeg čoveka od Jevta Dedijera nisam sreo”;
 • Za 39 godina života napisao 3 knjige i preko 60 radova na srpskom, nemačkom i francuskom jeziku.