POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ GEOGRAFIJE ZEMLjIŠTA

Popravni kolokvijum iz Geografije zemljišta održaće se u sredu 28. decembra 2016. godine u 14:30h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.

Doc. dr Sanja Manojlović