POPRAVNI KOLOKVIJUMI IZ GEOLOGIJE U ČETVRTOM ISPITNOM ROKU

Popravni kolokvijumi iz Geologije u četvrtom ispitnom roku kod asistentkinje Natalije Batoćanin održaće se 9. jula 2020. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Fakulteta u Vojvođanskoj 1 (sala 11).