POPRAVNI KOLOKVIJUMI IZ GEOLOGIJE U ČETVRTOM ISPITNOM ROKU

Popravni kolokvijumi iz Geologije u četvrtom ispitnom roku kod asistenta Natalije Batoćanin održaće se 24. juna 2019. godine sa početkom u 09:00 časova u prostorijama Fakulteta u Vojvođanskoj 1 (sala 11).